Orijentacija firme je isključivo ka proizvodnji krovnih prozora, od njenog osnivanja početkom 90-tih godina. Akcenat poslovanja je stavljen na kvalitet proizvoda.

Osnova naših aktivnosti usmerena je na stvaranje vrednosti koju kupci dobijaju za svoj novac. Kao jedni od pionira u ovoj oblasti, iskoristili smo godine iskustva da kriterijume kvaliteta postavimo na viši nivo. Zahvaljujući tome, danas plasiramo trajan i pouzdan domaći proizvod, sa garantnim rokom i do deset godina. U domenu dizajna funkcionalnosti pratimo tržišne kriterijume i zahteve.

Fokus proizvodnog programa usmeren je na izradu krovnih prozora sa otvaranjem oko gornje ose (tačke) otvaranja, zbog naprednijih performansi koje pruža u odnosu na prozore sa otvaranjem oko srednje ose. Sve bitne karakteristike i prednosti našeg krovnog prozora, svrstane u opciji karakteristika proizvoda.

O Nama